+32 (2) 265.01.56 ucesm@ucesm.net

SLOVAQUIE

KVRPS – Konferencia vyšších řehol’ných představených na Slovensku

Conférence des Supérieurs Majeurs de Slovaquie

P. Václav HYPIUS cssr
Président

Sr. Agnesa JENČIKOVÁ cj
Vice-Présidente

Sr. Jana KURKINOVÁ fma
Secrétaire Générale