+32 (2) 265.01.56 ucesm@ucesm.net
SLOVACCHIA

KVRPS – Konferencia vyšších řehol’ných představených na Slovensku

Conferenza dei Superiori Maggiori di Slovacchia

P. Juraj ĎURNEK schp
Presidente

Sr. Renáta JAMBOROVÁ sss
Vicepresidente

Sr. Jana KURKINOVÁ fma
Segretaria Generale