+32 (2) 265.01.56 ucesm@ucesm.net

SLOVACCHIA

KVRPS – Konferencia vyšších řehol’ných představených na Slovensku

Conferenza dei Superiori Maggiori di Slovacchia

P. Václav HYPIUS cssr
Presidente

Sr. Agnesa JENČIKOVÁ cj
Vicepresidente

Sr. Jana KURKINOVÁ fma
Segretaria Generale