+32 (2) 265.01.56 ucesm@ucesm.net

SLOWAKEI

KVRPS – Konferencia vyšších řehol’ných představených na Slovensku

Konferenz der Höheren Ordensoberen der Slowakei

P. Václav HYPIUS cssr
Präsident

Sr. Agnesa JENČIKOVÁ cj
Vizepräsidentin

Sr. Jana KURKINOVÁ fma
Generalsekretärin