+32 (2) 265.01.56 ucesm@ucesm.net
SLOWAKEI

KVRPS – Konferencia vyšších řehol’ných představených na Slovensku

Konferenz der Höheren Ordensoberen der Slowakei

P. Juraj ĎURNEK schp
Präsident

Sr. Renáta JAMBOROVÁ sss
Vizepräsidentin

Sr. Jana KURKINOVÁ fma
Generalsekretärin