+32 (2) 230.86.22 ucesm@ucesm.net
SLOVAQUIE

KVPŽR – Konferencia vyšších představených ženských řeholí na Slovensku

Conférence des Supérieures Majeures de Slovaquie

Sr. Jana KURKINOVÁ fma
Présidente

Sr. Marta CHRAŠČOVÁ cssss
Secrétaire Générale