+32 (2) 265.01.56 ucesm@ucesm.net
REPUBLIK TSCHECHIEN

KVPŽŘ – Konference vyšších představených ženských řeholí v České Republice

Konferenz der Höheren Ordensoberinnen in der Republik Tschechien

Sr. Krista CHLÁDKOVÁ op
Präsidentin

Sr. Fidelis SEDLÁKOVÁ scb
Generalsekretärin

KVPMŘ – Konference vyšších představených mužských řeholí v České Republice

Konferenz der Höheren Ordensoberen der Ordensmänner der Republik Tschechien

P. Prokop SIOSTRZONEK osb
Präsident

P. Zacharias KRISTEK o praem
Generalsekretär