+32 (2) 265.01.56 ucesm@ucesm.net

ALBANIA

Konferenca Shqiptare Eprorëve të Lartë

Albanian Conference of Major Superiors

Fr. Artan SELI sds
President

Sr. Edvige CAROCARI fma
Vice-President

Sr. File GËSHTENJA asp
Secretary